O programie

29 kwietnia 2013 roku Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację pilotażowego programu “Aktywny samorząd”. Jest to ważny krok w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Niniejsza witryna ma ułatwić osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom dostęp do informacji związanych z programem “Aktywny samorząd”, a także przedstawić kompleksowo zasady regulujące sposoby przyznawania pomocy osobom niepełnosprawnym.

czytaj więcej

Zasady programu

budynek.JPG

ZASADY WERYFIKACJI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD.

I. Zasady ogólne dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zasady ogólne dotyczące pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Powyższe zasady reguluje Porozumienie Nr O-12/23/AS/2012 zawarte w dniu 29 czerwca 2012r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej oraz umowa nr AS3/000003/12/D z dnia 29.04.2013r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”....

czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Dział Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej plac Opatrzności Bożej 18
nr tel.: (33) 496 82 53 e-mail: drs_mops@bielsko.biala.pl