Lista załączników

Skontaktuj się z nami

Dział Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej plac Opatrzności Bożej 18
nr tel.: (33) 496 82 53 e-mail: drs_mops@bielsko.biala.pl